Peperstraat Heule

Bouwen van 2 appartementsgebouwen in Heule

 

 


Horizontale wanden voorzien het terrein van een natuurlijk onderscheid tussen publiek en privaat karakter. Deze vormen een leidraad die zowel de toegang tot het perceel accentueert alsook een visuele spanning opbouwt bij het doorwaden van het perceel, door tegelijk elementen te onthullen als te verhullen.

Horizontale en verticale volumes worden met elkaar verenigd door een sterk vlak met open structuur die beide onlosmakend met elkaar verbindt. Dit vlak wordt ingevuld met de aanleg van groen en planten, zodat de groene lob ook verticaal wordt opgetrokken. Het parkwonen wordt maximaal ingezet. Door het opdelen van het volume in 2 delen gaan beide blokken met elkaar in dialoog en behouden we een doorzicht naar het park vanuit de straat.

 

 

 

Waar het gelijkvloers ontwikkeld is op een rigide systeem, daar speelt het bouwvolume verder op in door een spel met volumes. Volumes worden verlaagd of verhoogd in functie van lichtinval, ontwikkeling van extra terrassen, ontwikkeling van groendaken maar in het bijzonder de creatie van nieuwe uitzichten op de omgeving.

 

 

 

 

 

Adins Van Looveren Architecten